افت سنگین فشار زیان انباشته در این سیمان ساز؛

«سیمان دورود» یک گام تا حذف زیان

عملکرد سیمان دورود در سه سال گذشته مثبت بوده؛ به طوری که فقط یک گام کوچک تا صفر شدن زیان انباشته از صورت های مالی باقی مانده است.

«سیمان دورود» یک گام تا حذف زیان
گزارش خبر- سیمان دورود

به گزارش خبرنگاران بورس، بانک و بیمه گزارش خبر به نقل از سرمایه نگر، شرکت سیمان دورود خیلی زود صورت‌های مالی دوره ۱۲ ماهه منتهی به اسفند سال ۱۳۹۹ را منتشر کرد و خبر از جهش سودآوری ۱۴۰ درصدی دارد.

به این ترتیب، با شناسایی ۲۱۹ میلیارد ريال سود خالص، زیان انباشته شرکت که طی سه سال زیاندهی به وجود آمده بود، با افت قابل توجه به ۴ میلیارد ريال رسید. از همین رو، شرکت هیچ‌گونه سودی جهت پرداخت به سهامداران در مجمع عمومی ‌عادی سالیانه نخواهد داشت.

سدور

بر اساس این گزارش، به ازای هر سهم ۳۴۱ ريال سود محقق شده که تمام این میزان سود خالص از محل درآمدهای عملیاتی بدست آمده است.

«سدور» با رشد ۷۸ درصدی فروش ۲ هزار و ۴۶۹ میلیارد ريالی را در صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ به ثبت رساند و با توجه به افزایش کمتر بهای تمام شده، سود ناخالص ۱۶۷ درصد رشد کرد.

علاوه بر افزایش نرخ فروش محصولات، مقدار فروش نیز افزایش ۱۵ درصدی داشت و برای سال ۱۴۰۰ نیز فروش مقداری ۹۰۰ هزار تنی (اندکی کمتر از فروش سال ۱۳۹۹) پیش بینی کرده است.

نکته جالب توجه در خصوص این سیمان ساز این است که در سال مالی مذکور صادرات کلینکر انجام داده؛ موردی که در سال گذشته وجود نداشت. البته برای سال جاری نیز برآورد افزایش میزان صادرات را دارد. بنابراین، با پیش فرض افزایش نرخ‌های فروش سیمان که به تازگی بحث آن داغ شده و در مرحله نهایی شدن است و همچنین رشد نرخ ارز، «سدور» رشد مبلغ فروش به میزان ۲۷ درصد را برنامه ریزی کرده است.