سرخی زیان روی صورت این لبنی؛

زور «غفارس» به تورم نرسید

در دو سال اخیر «غفارس» از حاشیه امن خارج شده و با ثبت زیان، مجامعی سرد برگزار می‌کند.

زور «غفارس» به تورم نرسید
گزارش خبر - سهام غفارس

به گزارش خبرنگاران بورس، بانک و بیمه گزارش خبر fi krg hc سرمایه نگر، هم اکنون هر سهم شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) در بازار سرمایه حدود ۱۸۰۰۰ ريال قیمت دارد و ارزش بازار آن بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد ريال است. این در حالی است که در صورت وضعیت مالی شرکت شاهد زیان انباشته ۳۶۲ میلیارد ريالی هستیم.

عملکرد این شرکت لبنی در سال ۱۳۹۹ منتج به زیان خالص ۹۳ میلیارد ريالی شد؛ هر چند که نسبت به سال ۱۳۹۸ میزان زیاندهی ۶۶ درصد افت نشان می‌دهد.

همانطور که در تصویر ذیل مشاهده می‌کنید، در دو سال اخیر شاهد زیاندهی شرکت هستیم؛ زیانی که می‌توان گفت در نتیجه تورم حاصل شده و هم به جهت افزایش هزینه‌های تولید و هم به جهت کاهش قدرت خرید مردم، موجب کاهش حاشیه امن شرکت‌های لبنی شده است.

سرمایه نگر

سرمایه نگر

حاشیه سود «غفارس» بسیار پایین است؛ حاشیه سود ناخالص سال ۱۳۹۸ نزدیک به صفر بود و سال ۱۳۹۹ با حاشیه سود ۶ درصدی فعالیت داشت. به همین جهت، با اندک هزینه عمومی، اداری و فروش شرکت به ورطه زیان می‌افتاد.

از نظر تعدادی، بازار فروش محصولات شرکت با افت همراه بوده و تنها به مدد تورم و افزایش نرخ‌های فروش، درآمدهای عملیاتی رشد ۳۶ درصدی را تجربه کرد. این شرکت پیش بینی کرده در سال ۱۴۰۰ با افزایش اندک ۵ درصدی، به فروش ۷ هزار و ۳۲۳ میلیارد ريالی دست یابد.

سهم صادرات از میزان فروش «غفارس» بسیار اندک است و افزایش سهم بازار فروش داخلی و صادراتی مستلزم تکمیل سبد محصولات تولیدی و افزایش کیفیت است تا بتواند حداقل ۲۰ درصد بازار فروش داخلی را در اختیار بگیرد و بازارهای فروش صادراتی مطمئن و سود‌آور منطقه‌ای توسعه یابد.