صنعت و تجارت

افتتاح بیست و پنجمین نمایشگاه آیفود در شیراز

رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: بیست و پنجمین نمایشگاه تخصصی آیفود شیراز از سه شنبه یازدهم بهمن ماه در...

صنعت و تجارت

اعلام قیمت گوشت قرمز توسط اتحادیه اصناف فارس

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: گوشت قرمز قیمت مصوب تنظیم بازار ندارد از این رو بر اساس قانون اتاق اصناف و...

صنعت و تجارت

رفع تداخل ماهیانه 8400 هکتار در فارس

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: ماهیانه به طور میانگین برای 8400 هکتار از اراضی این استان فرایند رفع تداخل انجام می شود این...

صنعت و تجارت

توزیع گوشت قرمز منجمد در فارس تا تنظيم بازار

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از توزیع 900 تن گوشت قرمز از هفتم دی ماه در این استان خبر داد و گفت: تا زمان تنظیم بازار این توزیع...

صنعت و تجارت

پیگیری ارتقا نفوذ پوشش بیمه کشاورزی در کشور

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: ارتقا نفوذ پوشش بیمه کشاورزی در کشور به عنوان یک هدف‌گذاری دنبال می شود و این هدف محقق نمی...

صنعت و تجارت

آموزش و ترویج؛ رکن اساسی و اصلی برگزاری نمایشگاه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: رکن اساسی و اصلی در برگزاری نمایشگاه ها موضوعات آموزشی و ترویجی است تا بتوانیم دستاوردها...

صنعت و تجارت

استان فارس در بخش جذب محصولات خام کشاورزی مقام دوم را کسب...

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از مقام دوم این استان در جذب محصولات خام کشاورزی، در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشور خبر داد و...

صنعت و تجارت

پیگیری در جهت تحقق کاشت 5000 هکتار آپونتیا در فارس

رئیس گروه محیط زیست و سلامت غذای سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: برنامه داریم کاشت 5000 هزار هکتار کاکتوس آپونتیا را در سطح اراضی...

صنعت و تجارت

جایگاه اول تولید دام سبک کشور برای استان فارس

مدیر کل مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور گفت: استان فارس به لحاظ دام سبک جایگاه اول را در کشور دارد و ظرفیت بسیار مطلوبی...

صنعت و تجارت

بهبود روند ارائه خدمات به واحدهای پرورش اسب در استان فارس

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از برنامه ساماندهی ارائه خدمات به واحدهای پرورش اسب این استان خبر داد و گفت:...

سازمان جهادکشاورزی

سازمان جهادکشاورزی

این سازمان درجهت رسیدن به اهداف سازمانی در حوزه های کشاورزی و امنیت غذایی در استان فارس نهایت سعی و تلاش خود را می نماید تا بتواند با ارائه خدمات بهتر رضایتمندی مراجعین را تامین نماید.

فارس
09374315921
info@fajo.ir

پیروی (0)

دنبال کننده ها (1)

سازمان جهادکشاورزی

سازمان جهادکشاورزی

این سازمان درجهت رسیدن به اهداف سازمانی در حوزه های کشاورزی و امنیت غذایی در استان فارس نهایت سعی و تلاش خود را می نماید تا بتواند با ارائه خدمات بهتر رضایتمندی مراجعین را تامین نماید.

فارس
09374315921
info@fajo.ir
صنعت و تجارت

افتتاح بیست و پنجمین نمایشگاه آیفود در شیراز

رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: بیست و پنجمین نمایشگاه تخصصی آیفود شیراز از سه شنبه یازدهم بهمن ماه در...

صنعت و تجارت

اعلام قیمت گوشت قرمز توسط اتحادیه اصناف فارس

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: گوشت قرمز قیمت مصوب تنظیم بازار ندارد از این رو بر اساس قانون اتاق اصناف و...

صنعت و تجارت

رفع تداخل ماهیانه 8400 هکتار در فارس

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: ماهیانه به طور میانگین برای 8400 هکتار از اراضی این استان فرایند رفع تداخل انجام می شود این...

صنعت و تجارت

توزیع گوشت قرمز منجمد در فارس تا تنظيم بازار

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از توزیع 900 تن گوشت قرمز از هفتم دی ماه در این استان خبر داد و گفت: تا زمان تنظیم بازار این توزیع...

صنعت و تجارت

پیگیری ارتقا نفوذ پوشش بیمه کشاورزی در کشور

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: ارتقا نفوذ پوشش بیمه کشاورزی در کشور به عنوان یک هدف‌گذاری دنبال می شود و این هدف محقق نمی...

صنعت و تجارت

آموزش و ترویج؛ رکن اساسی و اصلی برگزاری نمایشگاه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: رکن اساسی و اصلی در برگزاری نمایشگاه ها موضوعات آموزشی و ترویجی است تا بتوانیم دستاوردها...

صنعت و تجارت

استان فارس در بخش جذب محصولات خام کشاورزی مقام دوم را کسب...

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از مقام دوم این استان در جذب محصولات خام کشاورزی، در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشور خبر داد و...

صنعت و تجارت

پیگیری در جهت تحقق کاشت 5000 هکتار آپونتیا در فارس

رئیس گروه محیط زیست و سلامت غذای سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: برنامه داریم کاشت 5000 هزار هکتار کاکتوس آپونتیا را در سطح اراضی...

صنعت و تجارت

جایگاه اول تولید دام سبک کشور برای استان فارس

مدیر کل مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور گفت: استان فارس به لحاظ دام سبک جایگاه اول را در کشور دارد و ظرفیت بسیار مطلوبی...

صنعت و تجارت

بهبود روند ارائه خدمات به واحدهای پرورش اسب در استان فارس

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از برنامه ساماندهی ارائه خدمات به واحدهای پرورش اسب این استان خبر داد و گفت:...