پخش زنده مجامع

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰۹:۰۰:۰۰  ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی
دستور جلسه:
 • استماع گزارش فعالیت هیات مدیره ،گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1400
 • بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1400
 • تصمیم گیری درخصوص تقسیم سود
 • انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1401 و تعیین حق الزحمه آن
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت
 • تعیین پاداش اعضا هیات مدیره برای عملکرد سال مالی 1400
 • انتخاب اعضای حقوقی هیات مدیره
 • سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
مجمع به اتمام رسیده است
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری هامون صبا
۱۶:۰۰:۰۰  ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
تهران، پارک وی، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش
دستور جلسه:
 • تصویب
مجمع به اتمام رسیده است
مجمع عمومی سالانه شرکت ژلاتین کپسول ایران
۱۴:۰۰:۰۰  ۱۴۰۱/۰۲/۱۷
مجتمع فرهنگی ورزشی تلاش
دستور جلسه:
 • تصویب
مجمع به اتمام رسیده است
مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان فارس نو
۱۱:۳۰:۰۰  ۱۴۰۱/۰۲/۱۷
مجتمع فرهنگی تلاش
دستور جلسه:
 • اصلاح ماده 21 اساسنامه (شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رای گیری)
 • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد
مجمع به اتمام رسیده است
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان فارس نو
۱۰:۰۰:۰۰  ۱۴۰۱/۰۲/۱۷
مجتمع فرهنگی تلاش
دستور جلسه:
 • استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی
 • بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص صورت سود و زیان و صورت وضعيت مالي و تقسیم سود براي سال مالی منتهی به 1400/12/29
 • انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ايشان براي سال مالي منتهي به 1401/12/29
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
 • تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره
 • انتخاب اعضای هیات مدیره
 • سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی است
مجمع به اتمام رسیده است
مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان شاهرود
۱۱:۳۰:۰۰  ۱۴۰۱/۰۲/۱۱
مجتمع فرهنگی تلاش
دستور جلسه:
 • اصلاح
مجمع به اتمام رسیده است
مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان شاهرود
۱۰:۰۰:۰۰  ۱۴۰۱/۰۲/۱۱
مجتمع فرهنگی تلاش
دستور جلسه:
 • استماع گزارش هیئت مدیره
مجمع به اتمام رسیده است
مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان ارومیه
۱۱:۳۰:۰۰  ۱۴۰۱/۰۲/۱۰
تهران، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش
دستور جلسه:
 • بررسی و تصویب افزایش سرمایه شرکت
 • اصلاح ماده 5 اساسنامه (میزان سرمایه و تعداد سهام)
 • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.
مجمع به اتمام رسیده است