مجموعه نمایشنامه های صوتی، آموزشی بازی‌های روخوانی قرآن روی میز تدوین

۱۵ فایل صوتی،آموزشی با همکاری فخرالدین علیزاده و رزیتا دغلاوی نژاد جهت پخش در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تدوین می شود.

مجموعه نمایشنامه های صوتی، آموزشی بازی‌های روخوانی قرآن روی میز تدوین
مجموعه نمایشنامه های صوتی، آموزشی بازی‌های روخوانی قرآن روی میز تدوین

به گزارش خبرنگاران گروه فرهنگ، هنر و رسانه گزارش خبر، ۱۵ فایل صوتی،آموزشی با همکاری فخرالدین علیزاده و رزیتا دغلاوی نژاد جهت پخش در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تدوین می شود.

این برنامه با همکاری دو نفر از شخصیت های شاخص و مشهور فرهنگی و قرآنی و هنری کشور جناب  آقای فخرالدین علیزاده با نام هنری عمو فخار  و  سرکار خانم رزیتا دغلاوی نژاد  با نام هنری خاله رزیتا و خاله فرشته مهربونو با همکاری یکی از مراکز قرآنی فرهنگی  برای پخش در شبکه های سراسری و قرآنی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌گردد، که در حال حاضردر مرحله تدوین می باشد.