یک واکسن چینی دیگر تاییدیه WHO را گرفت

سازمان جهانی بهداشت (WHO) دومین واکسن کروناویروس ساخت چین را تایید کرد.

یک واکسن چینی دیگر تاییدیه WHO را گرفت
گزارش خبر- واکسن کرونا

به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر،سازمان جهانی بهداشت مجوز استفاده اضطراری از واکسن کروناویروس سینوواک را صادر کرد. این دومین واکسن چینی است که مورد تایید این سازمان قرار گرفته است.

این واکسن که طی دو مرحله به افراد تزریق می شود ساخت شرکت داروسازی در چین است که پیش از این به چندین کشور در سراسر جهان ارسال شده است.

"تدروس آدهانوم" دبیر کل سازمان جهانی بهداشت گفت: خرسندم که اعلام کنم واکسن سینوواک-کروناواک پس از آنکه اثربخشی، ایمنی و کیفیت آن تایید شد در فهرست واکسن هایی قرار گرفته که این سازمان مجوز آنها را صادر کرده است.

وی افزود: ذخیره آسان واکسن کروناواک امکان نگهداری از آن را در تمامی شرایط فراهم می سازد. اکنون ضرورت دارد تا این واکسن را در اختیار افرادی قرار دهیم که نیاز فوری به آن دارند.

سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد: این واکسن از تمامی استانداردهای بین المللی برخوردار است.

به نقل از روزنامه گاردین، ماه گذشته واکسن سینوفارم نیز مورد تایید سازمان جهانی بهداشت قرار گرفت.