یافته جدید: سلول‌های چشم به کووید 19 آلوده می‌شوند

پژوهشگران در بررسی جدید خود دریافته‌اند که ویروس کرونا می‌تواند سلول‌های چشم را مستقیما آلوده کند.

یافته جدید: سلول‌های چشم به کووید 19 آلوده می‌شوند
گزارش خبر/تأثیرکرونا

به گزارش خبرنگاران گروه علم و فناوری گزارش خبر، به نقل از الرت، پژوهشگران «مدرسه پزشکی آیکان در مانت ساینای» (ISMMS) در بررسی جدید خود دریافته‌اند که ویروس کرونا می‌تواند سلول‌های چشم را مستقیما آلوده کند.

تیموثی بلنکینسوپ و نجامین تنوور از نویسندگان این پژوهش می‌گویند: ویروس کرونا عفونت را در دستگاه تنفس فوقانی آغاز می‌کند و انتقال می‌یابد و این همان دلیلیست که به استفاه از ماسک در اماکن عمومی توصیه و تأکید می‌کند.

با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا عفونت می‌تواند از چشم نیز شروع شود یا خیر، بنابراین  نیاز به اقدامات حفاظتی اضافی ضروری است؛ یافته‌های به دست آمده از مطالعه جدید محققان می‌دهد که سلول‌های چشم می‌توانند به طور مستقیم توسط SARS-CoV-۲، ویروس عامل کووید ۱۹ آلوده شوند.

محققان در این مطالعه مدل‌هایی از سلول بنیادی درون‌کشتگاهی چشم انسان بزرگسال را بررسی و آنها را در معرض  ویروس کرونا قرار دادند و درنهایت پس از گذشت یک شبانه روز داده‌ها را تجزیه و تحلیل کردند.

پژوهشگران «مدرسه پزشکی آیکان در مانت ساینای» دریافتند، SARS-CoV-2 می تواند سلولهای سطحی چشم را آلوده کند.محققان این مطالعه تأکید می‌کنند، این یافته‌ها می‌تواند تأثیر فوری بر اقدامات پیشگیرانه برای کمک به کاهش شیوع کووید 19 و پشتیبانی از راهنمایی ‌ای جدید برای محافظت از چشم را در سراسر جهان ایجاد کند.