ساعت ۲۴؛

یارانه ماه رمضان امشب واریز می‌شود

یارانه ماه مبارک رمضان امشب ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

یارانه ماه رمضان امشب واریز می‌شود
گزارش خبر-یارانه رمضان

به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر، طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه ماه رمضان ساعت ۲۴ امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. یارانه ماه رمضان مطابق با یارانه معیشتی است.