گروه خونی محبوب و موردعلاقه پشه ها

حشراتی مثل پشه ها، برخی افراد را بیشتر نیش می زنند که عامل آن گروه خونی این افراد می باشد. بنابراین آیا می دانید کدام گروه خونی بیشتر حشرات را جذب می کند؟

گروه خونی محبوب و موردعلاقه پشه ها
گزارش خبر - گروه خونی

به گزارش خبرنگاران زندگی و سرگرمی گزارش خبر؛ آیا تا به حال به این فکر کرده اید که حشره هایی مثل پشه ها چرا بعضی از افراد را بیشتر نیش می زنند و به بعضی دیگر تمایلی نشان نمی دهند؟! اکثر حشره ها می توانند بیماری هایی مثل مالاریا زیکا و تب را انتقال دهند.

گروه خونی محبوب حشرات

عواملی هستند که جذب شدن حشرات را به بعضی از افراد افزایش می دهند. یکی از این عوامل گروه خونی است. در این قسمت رابطه بین نیش حشرات و گروه خونی را بررسی می کنیم و نگاهی به عوامل دیگری که باعث جذب حشرات می شوند، می اندازیم.

گروه خونی محبوب حشرات

موردی مهم درباره گروه های خونی مختلف

گروه های خونی متفاوت که از والدین به ارث می رسند، مجموعه ای از پروتئین های متفاوت، از جمله آنتی ژن را روی سطح سلول های خونی قرمز دارند. 4 نوع گروه خونی وجود دارد که شامل موارد زیر است:

گروه خونی آ:

این گروه خونی فقط آنتی ژن آ روی سطح سلول های خونی دارد.

گروه خونی ب:

این گروه خونی فقط آنتی ژن ب روی سطح سلول های خونی خود دارد.

گروه خونی آ.ب:

این گروه خونی هم آنتی ژن آ و هم آنتی ژن ب روی سطح سلول های خونی خود دارد.

گروه خونی o:

این گروه خونی هیچ کدام از این آنتی ژن های آ و ب را روی سطح سلول های خونی خود ندارد.

بعضی از افراد ممکن است که این آنتی ژن ها را در مایعات بدن مثل بزاق یا اشک داشته باشند. به عنوان مثال افرادی که گروه خونی آ دارند، معمولاً در مایعات بدن خود هم این آنتی ژن ها را دارند. خب همه اینها چه ربطی به جذب حشرات به گروه های خونی دارد؟ با ما همراه شوید تا پاسخ را بیابید.

گروه خونی محبوب پشه ها

گروه خونی O و A؛ لذیذترین گروه خونی برای حشرات

حشرات معمولاً به افرادی با گروه خونی o بیشتر از انواع دیگر گروه خونی جذب می شوند، اما چرا؟ در این قسمت نگاه عمیقی به تحقیقات در این باره خواهیم انداخت. یک مطالعه قدیمی در سال 1974 روی 102 نفر انجام شد و ویژگی های مختلف آن ها برای جذب حشرات مورد بررسی قرار گرفت.

هنگامی که محققان نتایج را آنالیز کردند، به این نتیجه رسیدند که حشرات بیشتر جذب گروه خونی o می شوند. مطالعه ای صوت گرفته در سال 2019 هم نشان می دهد که ترجیح حشرات مربوط به همین گروه خونی است زیرا آن ها نمونه های مختلفی از گروه خونی را در ظرف های جداگانه قرار دادند و مشاهده کردند که حشرات بیشتر به سمت گروه خونی o می روند.

حشرات معمولاً به افرادی بیشتر جذب می شوند که آنتی ژن های گروه خونی o یعنی آنتی ژن H روی مایعات بدن مثل اشکشان وجود دارد، زیرا زمانی که آنتی ژن های این گروه خونی را به بازوی افراد مختلف زدند، این حشرات به این افراد بیشتر جذب شدند.

بعد از این گروه خونی، آنتی ژن گروه خونی آ طرفدار بیشتری نسبت به آنتی ژن ب داشت. این آنتی ژن ها در بزاق و اشک این افراد بیشتر یافت می شوند در نتیجه حشرات می توانند آن ها را احساس کنند و به آن فرد بیشتر نزدیک شوند.