گام به گام تا موفقیت در کسب و کار با احمد باقری مدرس و مشاور توسعه کسب و کار؛

گام سوم؛ با پشتکار و عزم راسخ از هدفتان حمایت کنید

بر اساس این قانون قانون علت و معلول برای هر معلوم مانند: "موفقیت در کسب و کار"، "درآمد سطح بالا" و ...علت یا علت هایی وجود دارد اگر کاری را که سایر موفق ها انجام می دهند شما هم انجام بدهید سرانجام به همان نتایج آنها می رسید. هرچه این موارد را بیشتر تمرین کنید نتایج بهتری به دست می‌آورید وقتی این نقطه نظرها را آموختید می توانید آنها را بارها و بارها تمرین کنید این گونه در سطح پیشتازان حرفه خود قرار می گیرید.

گام سوم؛ با پشتکار و عزم راسخ از هدفتان حمایت کنید
گام سوم؛ با پشتکار و عزم راسخ از هدفتان حمایت کنید

به گزارش خبرنگاران گروه علم و فناوری گزارش خبر، وقتی شروع کردید حتی فکر شکست خوردن را از سرتان بیرون کنید.

درس بزرگ هر شکست را فرا بگیرید.

یکی از مزایای شکست این است که با بازگشت ذهنی خود می توانید به ذهن خود دید بسیار بهتر و روشن تری ببخشید.

از شکست ها درس بگیرید که چه کاری را باید انجام دهید و چه کاری را نباید انجام دهید.

ببینید کدام عوامل شکست شما را به سرانجام رساندند. قوی برگشتن را یاد بگیرید. به خود این نکته را یادآور شوید که شما باید شکست خود را جبران کنید و برای جبران، ناامیدی کمکی به شما نخواهد کرد.

فقط باید قوی بود و از شکست های قبلی استفاده کرد. اگر از موفق ترین افراد جهان هم سوال کنید، همین پاسخ را می گیرید؛ تلاش، قدرت و پشتکار. هیچ چیزی به مانند این ها نمی تواند شما را در مسیر موفقیت قرار دهد.

اما این کار با تجربه مناسب شما از شکست های قبلی شدنی است.

مغز خود را تقویت کنید؛ این که می گوییم شکست را بپذیرید و از آن درس بگیرید به این معنی نیست که مغز خود را به شکست عادت دهید؛ بلکه شما باید از شکست ها به بهترین شکل ممکن استفاده کنید و از هر کدام نکته ای را به آموخته های خود اضافه کنید.

با اراده و پشتکار از هدفتان حمایت کنید. از هیچ اقدامی فروگذار نکنید. تعهد کافی داشته باشید.

مصمم شوید که هیچ عاملی مانع از آن نخواهد شد که به هدف خود دست پیدا کنیم.

طرز برخورد شما با ناملایمات مشکلات و ناامیدی ها مشخص می کند که یک دو یا سه سال دیگر در کسب و کارتان در کجا قرار می گیرید.

"اپیکتتوس" فیلسوف یونانی گفت: «شرایط، انسان را نمی سازند؛ بلکه او را به خودش می نمایانند.»