کاهش یارانه های نقدی در خردادماه ۱۴۰۰

در خرداد ماه ۱۴۰۰ حداکثر دو یارانه نقدی با مبالغ متفاوت به حساب سرپرستان خانوارهای مشمول واریز می شود و به این ترتیب یارانه‌های نقدی کاهش یافته است.

کاهش یارانه های نقدی در خردادماه ۱۴۰۰
گزارش خبر- یارانه نقدی

به گزارش خبرنگاران اقتصاد گزارش خبر، یارانه‌های نقدی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ شامل سه یارانه بود که عبارت بود از یارانه‌معیشتی بنزین، یارانه ۵۱ هزار تومانی و  ۳۸ هزار تومانی رمضان(برای خانوارهای ۴ نفره عادی ۱۵۳ هزار تومان و برای خانوارهای ۴ نفره تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد ۲۰۴ هزار تومان واریز می شد) و یارانه‌نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰تومانی .

اردیبهشت ماه سالجاری با پرداخت این سه یارانه به حساب مشمولان به پایان رسید و حالا در خرداد ماه ۱۴۰۰ تعداد این یارانه‌ها به دو یارانه کاهش یافته است. چراکه دیگر یارانه‌نقدی ویژه رمضان به پایان راه رسیده و واریز نخواهد شد و خانوارها فقط همان یارانه‌‌نقدی معیشتی و یارانه نقدی ۴۵هزار تومان را دریافت خواهند کرد.

هفته آینده اولین یارانه‌نقدی خرداد ۱۴۰۰ واریز می شود

هنخستین یارانه‌‎نقدی که در خرداد ماه ۱۴۰۰ به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود، یارانه‌معیشتی بنزین است .این یارانه، هفته دوم خرداد ماه – هفته آینده – واریز خواهد شد و مبلغ آن بر اساس تعداد اعضای خانوار متفاوت است.

بر اساس روال قبل این کمک نقدی دولت به خانوارهای یک نفره ۵۵هزار تومان، خانواده‌ دو نفره ۱۰۳هزار تومان، خانوار سه نفره، ۱۳۸هزار تومان، خانواده‌های چهار نفره، ۱۷۲هزار تومان و خانوارهای ۵نفره و یا بالاتر، ۲۰۵هزار تومان خواهد بود.

احتمال تغییر نظام یارانه‌ای کشور و مبلغ‌یارانه در ماه های آتی

انتظار می رود صد و بیست و یکمین نوبت یارانه‌‌نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز که فراگیرترین یارانه‌نقدی ایران به شمار می رود در هفته سوم خرداد ماه ۱۴۰۰ به حساب سرپرستان خانوار واریز شود.

شایان ذکر است نمایندگان مجلس و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از طرح های مختلف برای اصلاح یارانه های نقدی سخن گفته اند و احتمال تغییر در نظام یارانه‌ای کشور و مبلغ یارانه‌نقدی در ماه های آینده وجود دارد.