پای تهیه کننده سریال"گاندو" به ستاد انتخاباتی باز شد

مجتبی امینی تهیه‌کننده سریال «گاندو» به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی هنرمندان رييسى معرفی شد.

پای تهیه کننده سریال"گاندو" به ستاد انتخاباتی باز شد
گزارش خبر - رئیس ستاد انتخاباتی

به گزارش خبرنگاران گزارش خبر به نقل از ایلنا، مجتبی امینی تهیه‌کننده تلویزیون و دبیر جشنواره چلچراغ به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی هنرمندان رئیسی معرفی شد.

امینی در این سال‌ها منتقد جدی دولت بوده و با ساخت سریال «گاندو» عملکرد دولت را در بحث امنیتی زیر سوال برده بود.

«گاندو» و موضوعاتی که در آن اشاره شد بارها مورد مناقشه معاونان و وزیران روحانی با امینی بود و در فضای مجازی یکدیگر را خطاب قرار می‌دادند.

حال با شروع تبلیغات انتخاباتی، مجتبی امینی به عنوان رئیس یکی از مهمترین ستادهای انتخاباتی آیت‌الله رئیسی منصوب شده تا بتواند هنرمندان و سینماگران را با خود همسو کند.