«پارسی گویان» از سعدی می گوید

برنامه «پارسی گویان» پنج شنبه دوم اردیبهشت، با حضور دکتر محمد جعفر محمدزاده پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی از سعدی شیرازی این شاعر نکو نام می گوید.

«پارسی گویان» از سعدی می گوید
گزارش خبر/بزرگداشت سعدی

به گزارش خبرنگاران گروه فرهنگ،هنر و رسانه گزارش خبر به نقل از شبکه رادیویی ایران، مرکز سعدی‌شناسی ایران از سال ۱۳۸۱ روز اول اردیبهشت ماه را روز سعدی اعلام نمود و در اول اردیبهشت ۱۳۸۹ و در اجلاس شاعران جهان در شیراز، نخستین روز اردیبهشت ماه از سوی نهادهای فرهنگی داخلی و خارجی به عنوان روز سعدی نامگذاری شد.

در همین راستا برنامه «پارسی گویان» پنج شنبه دوم اردیبهشت، با حضور دکتر محمد جعفر محمدزاده پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی از این شاعر بزرگ ایرانی می گوید.

«پارسی گویان» به تهیه کنندگی محمد اسماعیل پورو اجرای حسن همایی و با حضور دکتر محمد جعفر محمدزاده پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی پنج شنبه ها ساعت ۱۶:۰۰ از رادیو ایران پخش می شود