واکنش تند داوطلبان زدن پنالتی در تیم ملی

مهدی طارمی در نیمه اول بازی با کامبوج دو مرتبه داوطلب زدن ضربه پنالتی شد اما قدیمی‌ترهای تیم ملی این اجازه را ندادند.

واکنش تند داوطلبان زدن پنالتی در تیم ملی
گزارش خبر - مهدی طارمی

به گزارش خبرنگاران گروه ورزشی گزارش خبر، بار اول در دقیقه ۱۵ بازی بود که علیرضا جهانبخش از مدافع حریف پنالتی گرفت و درحالی که مهدی طارمی به سمت توپ رفت را تا پشت ضربه پنالتی بایستد اما کاپیتان تیم ملی اعلام کرد خودش می‌زند!

بار دوم ولی خود مهدی طارمی از گلر کامبوج پنالتی گرفت تا تخصص خودش در این زمینه را به رُخ بکشد و پس از سوت داور، توپ را برداشت که پنالتی بزند اما این مرتبه سعید عزت اللهی جلو آمد و پشت ضربه ایستاد.
مهدی طارمی پس از درخواست عزت اللهی برای پنالتی زدن، توپ را به زمین کوبید و ...
پس از خراب شدن ضربه پنالتی عزت اللهی در دقیقه ۴۳ مهدی طارمی سری به نشانه افسوس تکان داد.