واریزی یارانه های خردادماه با فرمول جدید

اولین پرداختی خرداد ماه 1400 مربوط به یارانه معیشتی بنزین است که امشب به حساب سرپرست خانوارها واریز می‌شود. دیگر واریزی قطعی خردادماه یارانه نقدی است که احتمالا ظرف 10 روز آینده پرداخت خواهد شد. اما ممکن است که یک پرداختی دیگر برای خانواده‌ها در خرداد در راه باشد و آن سود سهام عدالت است. بسته به اینکه 30 درصد یا 50 درصد از سود سهام عدالت واریز شود، دریافتی یک خانواده 4 نفره می‌تواند تا 750 هزار تومان در این ماه افزایش یابد.

واریزی یارانه های خردادماه با فرمول جدید
گزارش خبر/یارانه 750 تومانی

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، می توان برای واریزی‌های خرداد سه سناریو در نظر گرفت.

دریافتی یک خانواده 4 نفره در خرداد 1400

سناریوی اول؛ تنها دو یارانه

سناریوی اول دریافتی خانوارها در خردادماه این است که تنها همان دو یارانه ماهانه به حساب مشمولین واریز شود.

یارانه اول معیشتی بنزین است که امشب به حساب سرپرست خانوارها واریز می‌شود و مبلغ آن همانند دوره‌های قبل برای خانواده‌های یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانواده‌های دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده‌های سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواده‌های چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده‌های پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان خواهد بود. این یارانه به حدود 60 میلیون نفر پرداخت می‌شود.

یارانه دوم نیز یارانه نقدی است که معمولا بامداد 20‌ام هر ماه واریز می‌شود. مبلغ آن نیز به ازای هر نفر 45500 تومان است. این یارانه به 78 میلیون نفر از جمعیت کشور پرداخت می‌شود.

بنابراین یک خانواده 4 نفره در خردادماه در مجموع 354 هزار تومان واریزی قطعی خواهد داشت. اگر سود سهام عدالت این ماه نیز پرداخت نشود یا اینکه خانواری دارای سهام عدالت نباشد، در نهایت همین مبلغ را در خردادماه دریافت خواهد کرد.

سناریوی دوم، باقی مانده سود سهام عدالت پرداخت شود

حالت دوم این است که به غیر از دو یارانه ماهانه، این ماه بالاخره باقی مانده سود سهام عدالت پرداخت شود. 50 درصد از سود سهام عدالت قبل از عید واریز شد و قرار بود باقی مانده آن تا پایان ماه مبارک رمضان(24 اردیبهشت) واریز شود، اما تا کنون این مبلغ به حساب مشمولین واریز نشده و یک احتمال وجود دارد که این مبلغ تا پایان خرداد واریز شود.

مقدار باقیمانده سود سهام عدالت برای دارندگان سهام عدالت یک میلیون تومانی 186 هزار تومان، برای دارندگان سهام 532 هزار تومانی 99 هزار تومان، برای دارندگان سهام عدالت 492 هزار تومانی حدود 91 هزار تومان و برای دارندگان سهام عدالت 452 هزار تومانی 84 هزار تومان است.

بنابراین اگر همه باقی مانده سود سهام عدالت در یک مرحله در خردادماه واریز شود، یک خانواده 4 نفره که دارای چهار سهام عدالت 532 هزار تومانی است، در مجموع سود سهام عدالت و یارانه معیشتی و نقدی 750 هزار تومان دریافت خواهد کرد.

سناریوی سوم؛ تنها 30 درصد سود سهام عدالت واریز شود

سخنگوی آزادسازی سهام عدالت دلیل تاخیر در واریز سود سهام عدالت را عدم واریز سود تقسیمی از سوی 5 شرکت حاضر در سبد بورسی سهام عدالت عنوان کرده است. در این میان خبرگزاری دولت این احتمال را مطرح کرده که به جای 50 درصد فعلا 30 درصد از سود سهام عدالت واریز شود و 20 درصد دیگر آن به زمان واریز از سوی 5 شرکت باقی مانده موکول شود.

اگر این واریز 30 درصد از سود سهام عدالت در خردادماه محقق شود، مقدار آن برای دارندگان سهام عدالت یک میلیون تومانی واریز می‌شود 111 هزار تومان، برای دارندگان سهام عدالت 532 هزار تومانی 59 هزار تومان، برای دارندگان سهام عدالت 492 هزار تومانی حدود 55 هزار تومان و برای دارندگان سهام عدالت 452 هزار تومانی 50 هزار تومان است.

بنابراین یک خانواده 4 نفره که دارای چهار سهام عدالت 532 هزار تومانی است، در مجموع سود سهام عدالت و یارانه معیشتی و نقدی 590 هزار تومان دریافتی خواهد داشت.