هر بخش اقتصادی چقدر وام گرفت؟

بررسی تسهیلات پرداختی از سوی یک بانک به بخش‌های مختلف اقتصادی همچون کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و صادرات بیانگر این است که بخش خدمات بیشترین تسهیلات را دریافت کرده‌اند.

هر بخش اقتصادی چقدر وام گرفت؟
گزارش خبر - بخش های اقتصادی چقدر وام گرفت؟

به گزارش خبرنگاران اقتصاد گزارش خبر، سهم بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی از کل تسهیلات پرداختی بانک طی سال گذشته ۷۳۶۹ میلیارد تومان و سهم بخش صنعت و معدن نیز معادل ۴۰ هزار و ۷۶۸ میلیارد  تومان بوده است.
 
طبق اطلاعات کسب شده از بانک ملی، بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیلات پرداختی بانک طی سال گذشته به میزان ۲۰۴۵ میلیارد تومان دریافت کرده است. 

سهم بخش بازرگانی و خدمات نیز از کل تسهیلات پرداختی بانک طی سال گذشته به ترتیب ۲۳ هزار و ۵۸۵ میلیارد و ۸۶ هزار و ۳۶۵ میلیارد تومان بوده است. 

همچنین، بخش صادرات معادل ۳۰۰ میلیارد و ۲۶۹ میلیون تومان بوده است. 
 
علاوه براین، کل میزان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت شده توسط بانک ملی ایران در سال گذشته معادل ۱۱ هزار و ۳۳۱ میلیارد تومان در قالب ۲۱۷ هزار و ۲۱۵ فقره بوده است.

این در حالی است که طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۱۶۰۶ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۹۶.۲ درصد افزایش داشته است.