نمای از چاهی که حضرت یوسف درآن بود

یوسُف از پیامبران بنی‌ا‌سرائیل و فرزند یعقوبِ نبی بود. او ضمن برخورداری از مقام نبوت، سالیانی در مصر حکومت کرد. در قرآن، سوره‌ای به نام یوسف نام‌گذاری شده و در آن داستان زندگی او به‌تفصیل آمده است

نمای از چاهی که حضرت یوسف درآن بود
گزارش خبر/چاه يوسف

به گزارش خبرنگاران گروه فرهنگ،هنر و رسانه گزارش خبر، چاه حضرت يوسف در نزدیکی منطقه عمیعاد، سرزمین جلیل در فلسطین اشغالی قرار دارد. این چاه یک متر ضخامت و چهار متر عمق دارد. بر بالای این چشمه یک گنبد کوچک قرار دارد و زیر آن نیز چهار ستون قرارگرفته است. در اطراف محل چاه و چشمه نیز قبر‌های بسیار قدیمی و باستانی قابل‌مشاهده است.

چاهی که حضرت یوسف (ع) را در آن انداختندحضرت یوسف (ع) فرزند یعقوب نبی (ع) بود. او کوچک‌ترین پسر خانواده بود و ده برادر دیگر او از حضرت یوسف (ع) بزرگ‌تر بودند. پدر حضرت یوسف (ع) او را بسیار دوست می‌داشت و این عشق پدرانه باعث حسادت سایر برادرانش شده بود. آن‌ها تصمیم گرفتند که از دست حضرت یوسف (ع) خلاص شوند. آن‌ها تصمیم داشتند که حضرت یوسف (ع) را بکشند، ولی یکی از برادران پیشنهاد داد که او را درون چاه بی افکنند.

فایل ها