مس طلا شد

نقش و نگار سبز در دفاتر «فباهنر»

با رشد قیمت جهانی مس و به دنبال آن اثر مثبت بر بازار داخل، «فباهنر» سود خود را دو برابر کرد.

نقش و نگار سبز در دفاتر «فباهنر»
گزارش خبر - قیمت مس جهانی

به گزارش خبرنگاران بورس، بانک و بیمه گزارش خبر  سرمایه نگر، شرکت صنایع مس شهید باهنر در سال ۱۳۹۹ به ازای هر سهم ۵۶۶۷ ريال سود ساخت که نسبت به عملکرد سال قبل از آن، افزایش ۱۲۴ درصدی را حکایت می‌کند.

بر اساس این گزارش، درآمدهای عملیاتی با رشد ۱۳۱ درصدی به مرز ۳۱ هزار میلیارد ريال رسید و حاشیه سود ناخالص یک درصد بهبود یافته و به ۲۶ درصد رسیده است.

مقدار فروش ۶ هزار تن بیشتر از سال ۱۳۹۸ بود و پیش بینی شده در سال ۱۶۰۰ نیز بتواند ۵ هزار تن بیشتر از سال ۱۳۹۹ بفروشد. آن چه بیش از هر عاملی موجب افزایش درآمدها و سودآوری «فباهنر» شده، رشد نرخ جهانی و داخلی مس بود.

همانطور که در تصویر ذیل مشاهده می‌کنید، قیمت جهانی مس در ابتدای سال گذشته تا به امروز روندی صعودی داشته و در حالی که سال ۱۳۹۹ با با نرخ ۴۶۹۹ دلار آغاز کرد، هم اکنون با نرخی بیش از ۱۰۳۰۰ دلار معامله می‌شود.

سرمایه نگر

سرمایه نگر

پیش بینی می‌شود روند کنونی در سال جاری نیز ادامه یابد و بر همین اساس، «فباهنر» برآورد کرده در سال ۱۴۰۰ به درآمد فروش ۵۰ هزار میلیارد ريالی دست یابد.

این شرکت پروژه خط توليد لوله مسی را در دست اجرا دارد که در شهریور ماه امسال به بهره برداری می‌رسد و علاوه بر این، ضمن به‌روزرساني خطوط توليد کارخانه نورد، راه اندازی خط توليد مقاطع را نیز در دستور کار خود دارد.

قیمت هر سهم «فباهنر» در حال حاضر کمتر از ۱۳ هزار ريال است؛ در حالی که در سال گذشته قیمت ۳۹ هزار ريالی را نیز تجربه کرد بود. با توجه به قیمت‌های کنونی مس در بازارهای جهانی و همچنین، پیش بینی تداوم روند صعودی، این سهم ارزشی بیشتر از ارقام کنونی دارد و با نگاهی بنیادی، وضعیت مطلوبی از این شرکت به تصویر کشیده می‌شود.