موساد درباره ایران دستور ویژه گرفت

نتانیاهو به رئیس جدید موساد دستور داد تا از دستیابی ایران به سلاح هسته ای جلوگیری کند.

موساد درباره ایران دستور ویژه گرفت
گزارش خبر- سلاح هسته ای

به گزارش خبرنگاارن جامعه گزارش خبر، هاآرتص در مورد دستور نتانیاهو به رئیس جدید موساد نوشت: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل روز سه شنبه به دیوید بارنیا، مدیر جدید اطلاعات خارجی اسرائیل موساد مأموریت داد که هر کاری انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که ایران "تحت هیچ شرایطی" سلاح هسته ای تولید نمی کند.

دستور ویژه نتانیاهو به رئیس جدید موساد درباره ایران!

 

نخست وزیر رژیم صهیونیستی به بارنیا گفت: اگر ما مجبور به انتخاب باشیم، امیدوارم این اتفاق نیفتد، بین اصطکاک با دوست بزرگمان ایالات متحده و از بین بردن تهدید وجودی[از ایران]، از بین بردن تهدید وجودی از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. شما باید هر کاری را انجام دهید تا ایران تحت هیچ شرایطی سلاح هسته ای دریافت نکند.

 نتانیاهو مدعی شد: بزرگترین تهدید برای ما تهدید موجودیت ما توسط ایران، تلاش های آن برای دستیابی به سلاح هسته ای است. مهم نیست آیا کشور کوچک ما با سلاح هسته ای تهدید می شود، یا ده ها هزار حمله موشکی یا ده ها هزار حمله موشک پشتیبانی شده توسط سلاح های هسته ای تهدید می شویم. این تهدیدی برای ادامه هدف صهیونیسم است و ما باید دائما علیه آن مقابله کنیم.

 نتانیاهو خطاب به رئیس جدید موساد گفت: "دیروز در مورد عملیاتی که انجام شده صحبت کردیم و آنها باید ادامه پیدا کنند."

 نخست وزیر اسرائیل ادامه داد: "ایران با سایر کشورها در برنامه هسته ای متفاوت است، زیاده خواهی یک گزینه نیست."

 نتانیاهو در تاریخ 24 مه بارنیا را به عنوان مدیر جدید اطلاعات موساد منصوب کرد. وی جایگزین یوسی کوهن شد که از سال 2016 در این سمت فعالیت می کرد. بارنیا سیزدهمین رئیس اطلاعات موساد، یکی از ساختارهای کلیدی در سیستم امنیتی اسرائیل می باشد. با این اوصاف به نظر می رسد باید شاهد دور جدیدی از فعالیت های ضد ایرانی باشیم.