انتصاب دبیرکل جدید فدراسیون فوتبال؛

منصور قنبرزاده جانشین نبی شد

دبیر کل جدید فدراسیون فوتبال در جلسه امروز هیات رئیسه انتخاب شد.

منصور قنبرزاده جانشین نبی شد
منصور قنبرزاده

به گزارش خبرنگاران ورزشی  گزارش خبر، هیات رئیسه جدید فدراسیون فوتبال امروز تشکیل جلسه داد و طی این جلسه دبیرکل جدید فدراسیون فوتبال انتخاب و منصوب شد.

پس از اینکه مهدی محمد نبی، دبیرکل پیشین فدراسیون فوتبال روز گذشته از سمت خود استعفا داد و کنار رفت، هیات رئیسه جدید فدراسیون فوتبال به اتفاق آرا، منصور قنبرزاده را به عنوان دبیرکل جدید فدراسیون فوتبال منصوب کرد.

قنبرزاده پیش از این مدیرعامل باشگاه نفت تهران و عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال بوده است و از امروز کارش را به عنوان دبیرکل فدراسیون فوتبال آغاز کرد.