مشخص شدن مصاديق جفا در سخنراني رهبر

اسحاق جهانگیری با انتشار توئیت‌هایی خود را از مصادیق جفا و ظلم در جریان عدم احراز صلاحیت‌ها دانست.

مشخص شدن مصاديق جفا در سخنراني رهبر
گزارش خبر - ادعاي جهانگيري

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، اسحاق جهانگیری درباره تذکر رهبری به شورای نگهبان در توییتی نوشت: خود را از مصادیق این جفا و ظلم می دانم.

                          جهانگیری: خود را از مصادیق این جفا و ظلم می‌دانم