محسن رضایی پاسخ دختر شهید باکری را داد

محسن رضایی پاسخ دختر شهید باکری را داد
گزارش خبر-محسن رضایی

به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر، محسن رضایی، نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به یادداشت انتقادآمیز آسیه باکری، فرزند شهید حمید باکری پاسخ داد. محسن رضایی در مناظره دوم انتخاباتی از مهدی باکری نام برد و گفت که «وقتی مهدی باکری از خاکریزهای دشمن عبور می‌کرد، به او می‌گفتم یاشاسین آذربایجان».