مجله خبری اقتصادی- بورسی کارگزاری دلیران پارس

مجله هفتگی اقتصادی -بورسی در اولین هفته اردیبهشت سال 1400

مجله خبری هفتگی اقتصادی بورسی کارگزاری دلیران پارس در هفته اول اردیبشهت سال 1400 منتشر شد

به گزارش خبر روابط عمومی کارگزاری دلیران پارس مجله خبری-اقتصادی  کارگزاری دلیران پارس در اولین هفته اردیبهشت متتشر شد:

در این مجله  این هفته می بینید:

1- مروری بر رویداد مهم هفته

2- تیک اقتصادی هفته

3- روند صنعت بانکی

4- پاسخ به پرسش سهامدار

5-  روند هفتگی شاخص کل ️

با کارگزاری دلیران پارس همراه ما باشید