سرعت پایین واکسیناسیون عامل جهش‌های جدید ویروس

متخصص بیماری‌های مسری مستقر در شانگهای می‌گوید: سرعت پایین واکسیناسیون در برابر عفونت ویروس کرونا خطر گسترش سوی‌ های جدید در سراسر جهان را افزایش می‌دهد.

سرعت پایین واکسیناسیون عامل جهش‌های جدید ویروس
گزارش خبر/واکسن کرونا

به گزارش خبرنگاران گروه علم و فناوری گزارش خبر، به نقل از تاس، ژانگ ونهونگ، متخصص بیماری‌های مسری مستقر در شانگهای می‌گوید: سرعت پایین واکسیناسیون منجر به ظهور سویه‌های جدید ویروس کرونا می‌شود.

سازمان کنترل اپیدمیولوژیک چین برای اولین بار در سه هفته گذشته چندین مورد از ویروس کرونا را شناسایی کرده است.

مدیر و دبیر شعبه حزب گروه بیماریهای عفونی در بیمارستان هوآشان اظهار داشت: سرعت پایین واکسیناسیون در برابر عفونت ویروس کرونا خطر گسترش سوی‌ های جدید در سراسر جهان را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: بیشتر دنیا هنوز واکسینه نشده است؛ روزنامه «South China Morning Post» به نقل از این متخصص نوشته است: حتی در کشورهایی که منابع فراوانی دارند، میزان واکسیناسیون به سختی می‌تواند به سطح ایمنی گله برسد که به طور موثری مانع از انتقال می‌شود؛ این رویه منجر به افزایش جهش ویورس و فراز آن از محافظت در برابر واکسن شده است.

سازمان کنترل اپیدمیولوژیک چین در ۱۴ ماه می (۴ روز پیش) برای اولین بار در سه هفته گذشته چندین مورد محلی از ویروس کرونا را شناسایی کرد. ابتلا به عفونت در استان آنهویی شرقی و استان لیائونینگ در شمال شرقی تأیید شد.

چین در حال حاضر شش واکسن علیه عفونت کروناویروس آماده و  برای عرضه در بازار تولید کرده که شامل چهار واکسن غیرفعال، یک واکسن مبتنی بر آدنو ویروس و یک واکسن پروتئین نوترکیب می‌شود.

به گفته ژونگ نانشان، اپیدمیولوژیست برجسته چین، تا ماه ژوئن دولت قادر خواهد بود حدود ۴۰ درصد از ساکنان چین، یعنی تقریبا ۵۶۰ میلیون نفر از بیش از ۱.۴ میلیارد نفر را واکسینه کند.