مار غول پیکر مستندساز را بلعید

مار غول پیکر مرد جوانی را که به دلیل داشتن علاقه به این موجودات خطرناک مشهور شده است را بلعید تا یکی از عجیب‌ترین اتفاقات و نوعی تست را خلق کند.

مار غول پیکر مستندساز را بلعید
گزارش خبر - بلعیدن مستندساز

به گزارش خبرنگارن زندگی و سرگرمی گزارش خبر، مار مستند ساز ماجراجو را زنده زنده بلعید اما وی بعد از رفتن به داخل شکم مار غول پیکر، سالم بیرون آمد.

"پاول روزالی" مرد جوانی که سالهاست زندگی طبیعی خود را با ماجراجویی در میان مار‌ها تغییر داده است، این مستند ساز به طور داوطلبانه لباس مخصوص بر تن کرد و دوربین کوچکی همراه خود برداشت و برای رفتن به شکم مار آماده شد، مار غول پیکر او را به طور کامل بلعید، اما مرد ماجراجو زنده ماند.
 
این مستند ساز به شدت علاقمند به مار‌ها بود و همه زندگی خود را صرف تحقیق و ساخت مستند درباره مار‌ها میکرد تا و آرزو داش که یک روز توس مار بلعیده شود.