بنابر اعلام سازمان میادین میوه و تره بار تهران:

قیمت گوشت گوسفند کاهش یافت

براساس آخرین نرخ نامه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت انواع گوشت تازه گوسفند کاهش و قیمت گوشت گوساله افزایش یافت.

قیمت گوشت گوسفند کاهش یافت
گزارش خبر - کاهش قیمت گوشت

به گزارش خبرنگاران اقتصاد گزارش خبر، براساس نرخ نامه جدید، قیمت گوشت گوسفند نسبت به نرخنامه قبلی مقداری کاهش و قیمت گوشت گوساله، قدری افزایش داشته و از صبح امروز با نرخ‌های مصوب جدید در میادین میوه و تره بار عرضه می‌شود.

قیمت انواع گوشت گوسفند و گوساله به شرح زیر اعلام شده است.

۱- ران تازه گوسفندی هر کیلوگرم ۱۳۹,۷۰۰ تومان

۲- سردست تازه گوسفندی هر کیلوگرم ۱۱۹,۳۰۰ تومان

۳- کف دست تازه گوسفندی هر کیلوگرم ۱۳۸,۳۰۰ تومان

۴- قلوه‌گاه تازه گوسفندی هر کیلوگرم ۷۸,۴۰۰ تومان

۵- شقه یا لاشه گوسفندی هر کیلوگرم ۱۱۵,۹۰۰ تومان

۶- ران تازه گوساله هر کیلوگرم ۱۲۹,۳۰۰ تومان

۷- سردست تازه گوساله هر کیلوگرم ۱۲۷,۳۰۰ تومان

۸- قلوه‌گاه تازه گوساله هر کیلوگرم ۸۸,۳۰۰ تومان

۹- گوشت مخلوط (لُخم) گوساله هر کیلوگرم ۱۱۸ هزار تومان

۱۰- گوشت چرخ‌کرده مخلوط هر کیلوگرم ۱۱۳,۸۰۰ تومان