قیمت مس هفت برابر خواهد شد!

در هفته ای که گذشت، شاهد رشد صنایع فلزی در بازار بورس اوراق بهادار بودیم. از ماه های گذشته نیز قیمت مس یک حرکت افزایشی نسبتا شدید را آغاز کرده و به سطوح بسیار بالایی رسیده است. کارشناسان پیش بینی می کنند که قیمت مس تا هفت برابر نیز افزایش پیدا کند.

قیمت مس هفت برابر خواهد شد!
گزارش خبر-قیمت مس

به گزارش خبرنگاران گروه بورس، بانک و بیمه گزارش خبر، از ماه های گذشته قیمت مس یک حرکت افزایشی نسبتا شدید را آغاز کرده و به سطوح بسیار بالایی رسیده است. کارشناسان پیش بینی می کنند که قیمت مس تا هفت برابر نیز افزایش پیدا کند.

شرکت تحقیقاتی goehring & rozencwajg پیش بینی می کند قیمت مس تا پیش از پایان روند صعودی خود تا هفت برابر افزایش پیدا کند. قیمت مس از سال ۲۰۱۶ تا به امروز بیش از دو برابر شده است و به دلیل برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضای آن در ماه های اخیر رشد شدیدی را تجربه کرده است.

 دلیل اصلی افزایش قیمت روزهای اخیر مس در بازار جهانی افزایش سطح مصرف کنندگان عمده صنایع در چین و نگرانی های از کاهش عرضه در امریکای جنوبی بخصوص شیلی عنوان میشود. با توجه به اینکه هنوز بسیاری از صنایع در جهان به میزان فعالیت قبل ازکرونا خود بازنگشته اند اما این عملکرد قیمتی برای این فلز ارزشمند بسیار خوب ارزیابی میگردد.

 آخرین حرکت صعودی قیمت مس به سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ بازمی گردد که قیمت آن شاهد افزایش هفت برابری بود؛کارشناسان بر این باورند که این شرایط در حال تکرار شده بوده و قیمت مس می تواند بار دیگر رشد هفت برابری را تجربه کند. مهم ترین عامل افزایشی شدن قیمت مس تقاضای شدید این فلز به همراه کاهش قابل توجه عرضه آن در سطح جهانی می باشد. 

همراه با بهبود اقتصاد جهانی بر اثر واکسیناسیون گسترده و شروع دوران پسا کرونایی، صنایع برای بار دیگر تولیدات خود را افزایش داده اند که در نتیجه آن تقاضا برای فلز مس افزایش یافته است. همچنین به دلیل حرکت کشور های جهان به سمت انرژی های پاک مانند ماشی های الکتریکی، نیاز به مس افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. 

از طرف دیگر تولیدات معدنی این فلز به شکل قابل توجهی کاهش یافته و پیش بینی می شود که رشد معادن مس در دهه پیش رو منفی باشد. 

گزارش های زمین شناسی حاکی از کاهش میزان ذخایر سنگ معدنن مس و همچنین کاهش کیفیت انها می باشد که از سال ۲۰۰۵ آغاز شده است. آخرین باری که قیمت مس افزایش شدیدی را تجربه کرد منجر شد تا تولیدات معدنی این فلز افزایش یابد اما این کار حداقل برای چندین سال به طول می انجامد. با توجه به این شرایط می توان انتظار داشت که قیمت مس طی سال های آینده برای یک مدت نسبتا طولانی افزایشی باقی بماند.