قاتل کشتی گیر بازداشت شد

دارنده ۲ مدال المپیک به دلیل قتل بازداشت شد.

قاتل کشتی گیر بازداشت شد
گزارش خبر/کشتی گیر

به گزارش خبرنگاران گروه ورزش گزارش خبر، سوشیل کومار کشتی‌گیر هند و دارنده ۲ مدال المپیک روز شنبه در پنجاب دستگیر و به پلیس دهلی تحویل داده شد. این کشتی‌گیر متهم به قتل بود.

دو گروه از کشتی گیران در ورزشگاه چتراسال با یکدیگر درگیر شدند که منجر به کشته شدن ساگار رانا 23 ساله به دلیل جراحات وارده در هنگام نزاع شد.

دادگاه دهلی پیش از این از قبول وثیقه برای کومار خودداری بود. پلیس دهلی نیز دستگیری متهمان پاداشی در نظر گرفت. دادگاه دهلی نیز حکم غیر قابل وثیقه علیه سوشیل کومار و ۶ نفر دیگر صادر کرده است.

این اتفاق چند روز پس از صدور اخطار مراقبت از کشتی‌گیر المپیکی در این پرونده رخ داد.