فائزه هاشمی: همتی نباید کم بیاورد

فائزه هاشمی از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران درباره مناظره اول انتخاباتی گفت:این مناظره غیر عادلانه و غیرمنصفانه‌ای بود. بخاطر عملکرد شورای نگهبان، تعداد کاندیداهایی که از هر دو جریان تاییدصلاحیت شده اند برابر نیست و نسبت دو به پنج است.

فائزه هاشمی: همتی نباید کم بیاورد
گزارش خبر- فائزه هاشمی

به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر، فائزه هاشمی از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران درباره مناظره اول انتخاباتی گفت:این مناظره غیر عادلانه و غیرمنصفانه‌ای بود. بخاطر عملکرد شورای نگهبان، تعداد کاندیداهایی که از هر دو جریان تاییدصلاحیت شده اند برابر نیست و نسبت دو به پنج است.

شورای نگهبان به صورت غیرقانونی برای خودش یک اختیاری ایجاد کرده و اگر کاندیداها حرفی زدند شورای نگهبان می تواند ردصلاحیت کند.

مناظره ها با توجه به این محدودیت ها و ردصلاحیت ها و شرایط موجود کشور بیشتر نمایشی است تا واقعی.

حتما این کاندیداها پوششی هستند چون شورای نگهبان فقط مسیر را هموار کرده که رئیسی انتخاب شود.

خاتمی به تنهایی وارد تصمیم گیری نمی‌شود و براساس تصمیم جبهه اصلاحات درباره حمایت از همتی یا مهرعلیزاده تصمیم می گیرد.

اگر آقای همتی شجاعت داشته باشد می‌تواند بسیاری از مسائلی که مطرح می‌شود را به خود آنها برگرداند. او نباید کم بیاورد.

من با توجه به شرایط الان با قاطعیت می گویم که آقای رئیسی رئیس جمهور می شود.