غلط گیری رئیس اتاق ایران و چین از یکی از نامزدهای انتخاباتی

رئیس اتاق ایران و چین ادعای علیرضا زاکانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ۱۴۰۰ را درباره چین زیر سوال برد.

غلط گیری رئیس اتاق ایران و چین از یکی از نامزدهای  انتخاباتی
گزارش خبر - نامزدهای انتخاباتی

به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر، مجید رضا حریری رئیس اتاق ایران و چین خطاب به علی رضا زاکانی گفت: اطلاعات شما درباره علاقه چینی ها به کالای ایرانی غلط است زیرا چینی ها اصلا کالای ایرانی را نمی شناسند.

زاکانی در یک نطق انتخاباتی ادعا کرده بود چین ها طرفدار کالای ایرانی هستند اما موانع صادراتی اجازه نمی دهد.