عدم همخوانی وضعیت سبز مالی و قرمز تابلو؛

عیار «سرب و روی» بالا رفت

در حالی که عملیات اصلی «فسرب» پرشتاب رو به بهبود پیش می‌رود اما؛ در بازار سرمایه نمودارها نزولی است.

عیار «سرب و روی» بالا رفت
گزارش خبر - سهام شرکت های سرب و روی

به گزارش خبرنگاران بوزس، بانک و بیمه گزارش خبر  به نقل از  سرمایه نگر، سال ۱۳۹۹ برای شرکت ملی سرب و روی ايران با رشد ۵ برابری سودآوری به پایان رسید و با EPS 4430 ريالی راهی مجمع عمومی‌عادی سالیانه شد؛ مجمعی که پیشنهاد تقسیم سود ۱۰ درصدی را در آغاز خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، درآمدهای عملیاتی به سبب رشد نرخ‌های فروش، ۷۵ درصد بهبود یافت و از رقم ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد ريال فراتر رفت. مقدار فروش در این سال ۸ درصد کمتر از سال قبل از آن بود.

نرخ فروش شمش سرب از ۲۶۳ به ۴۱۸ میلیون ريال در هر تن افزایش داشته و شمش روی نیز از ۲۳۹ میلیون ريال در سال ۱۳۹۸ به ۵۱۷ میلیون ريال در سال ۱۳۹۹ رشد کرد.

از سوی دیگر، «فسرب» توانسته بر خلاف دوره‌های قبلی، میزان قابل قبولی صادرات انجام دهد و ضمن بهبود تناژ صادرات، افزایش نرخ‌های جهانی کامودیتی‌ها و همچنین نرخ ارز در بازار داخل، درآمد صادراتی قابل توجهی را عاید شرکت کرد. در حالی که سهم صادرات از مبلغ فروش کل سال ۱۳۹۸ کمتر از ۹ درصد بود، در سال ۱۳۹۹ این نسبت به ۲۱ درصد افزایش یافت.

«فسرب» پیش بینی کرده در سال ۱۴۰۰ بتواند فروش مقداری خود را تا ۷۳ درصد افزیش دهد که در نوع خود جالب توجه است. از همین رو، درآمدهای عملیاتی سال جاری را در ۷ هزار و ۴۴۰ میلیارد ريال پیش بینی کرده است.

این شرکت در جهت افزایش ظرفیت چندین پروژه را عملیاتی کرده که برخی در سال گذشته تکمیل شد و دو پروژه دیگر نیز طی سال جاری به بهره برداری خواهد رسید. افزایش ظرفیت تولید هر دو کارخانه، استفاده از ظرفیت‌های خالی، راه اندازی و بکارگیری فیلترپرس لاروکس و افزایش ظرفیت تولید BZS، از جمله برنامه‌های شرکت جهت بهبود فرایند تولید و فروش به شمار می‌رود.

از طرف دیگر، چشم انداز روشن بازار کامودیتی‌ها، نقطه امیدی برای تحقق درآمد پیش بینی شده و تداوم روند صعودی سودآوری تلقی می‌شود.

نکته دیگر این که به سبب کنترل بهای تمام شده، حاشیه سود ناخالص از ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۳۸ درصد در سال ۱۳۹۹ رشد کرد.

با وجود چنین عملکرد مطلوبی، «فسرب» در بازار سرمایه همانند دیگر سهم‌ها، وضعیت قرمز دارد و در حالی که قیمت ۲۱۸۰۰۰ ريال را تجربه کرده بود، هم اکنون در محدوده قیمتی ۷۰۰۰۰ ريال، صف فروش است.

سرمایه نگر