طوفانی که دلار به پا کرد

افزایش محسوس قیمت دلار متشکل با کاهش عرضه نسبت به روز گذشته همراه بود، این امر می‌تواند ناشی از این باشد که در سطوح قیمتی تا این حد بالا تقاضای زیادی وجود ندارد.

طوفانی که دلار به پا کرد
گزارش خبر - قیمت دلار

به گزارش خبرنگاران اقتصادی گزارش خبر،  افزایش محسوس قیمت دلار در بازار متشکل ارزی و بازار آزاد باعث شد، نرخ‌های سنا نتوانند همراهی کنند و اندازه شکاف بین دلار سنا و بازار آزاد به اندازه‌ای رسید که از اواخر فروردین ثبت نشده بود.

علاوه بر این قیمت شروع کار دلار متشکل از قیمت متوسط روز گذشته 884 تومان بالاتر بود که این امر از 7 فروردین که داده‌ها جمع‌آوری شده‌اند سابقه نداشت.

شروع طوفانی بازار متشکل می تواند واکنشی به افزایش نرخ دلار در بازار آزاد باشد در چند روز گذشته در بازار آزاد نرخ دلار رو به رشد بود در مقابل بازار متشکل با فاصله از بازار حرکت کرد در نتیجه تزریق دلار در بازار متشکل رو به افزایش بود اما از زمانی که قیمت بالا رفت حجم عرضه نیز محدود شد و شروع نسبت به روز شنبه کاهش یافت، این امر می‌تواند ناشی از کم بودن تقاضا در این سطوح قیمتی باشد، علاوه بر این محدودیت منابع می‌توانست علت کاهش عرضه دلار باشد.

قیمت‌ها در بازار متشکل و آزاد یورو نیز صعودی بود و قیمت یورو بازار آزاد عصر یکشنبه از مرز 30 هزار تومان عبور کرد.