صدرنشینی همتی نسبت به رئیسی

در آخرین وضعیت کاندیداها در فضای مجازی بعد از اولین مناظره

صدرنشینی همتی نسبت به رئیسی
گزارش خبر- انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر: در آخرین وضعیت کاندیداها در فضای مجازی بعد از اولین مناظره؛