پرش سه گام این شرکت در روزهای خاموش بورس؛

سود هنگفت در جیب «سرمایه گذاری خوارزمی»

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی‌ از رشد قیمت سهم‌ها در نیمه اول سال سود خوبی شناسایی کرد و در حالی که هنوز 3 ماه تا پایان سال مالی مانده، 3 برابر کل سال مالی قبل سود ساخته است.

سود هنگفت در جیب «سرمایه گذاری خوارزمی»
گزارش خبر - سهام وخارزم

به گزارش خبرنگاران بورس بانک و بیمه  گزارش خبر به نقل از  سرمایه نگر، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی ‌در دوره ۹ ماهه منتهی به اسفند سال ۱۳۹۹ با رشد ۸۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸، بیش از یک هزار و ۶۹۶ میلیارد ريال درآمد سود سهام شناسایی کرد.

سود فروش سرمایه گذاری‌ها با جهشی بسیار بلند به رقم ۱۴ هزار و ۷۶۷ میلیارد ريال رسید؛ در حالی که در کل سال مالی قبل، ۴ هزار و ۱۲۷ میلیارد ريال از فروش سهام سود کسب کرده بود.

«وخارزم» در مدت یاد شده بیش از ۲۰ هزار و ۶۶۰ میلیارد ريال سهام به فروش رسانده که بیشترین سود از محل فروش سهام «آریان» و «مفاخر» حاصل شد. در مقابل، این شرکت اقدام به خرید ۸ هزار و ۳۷۷ میلیارد ريال سهم از بازار سرمایه کرده که بیشترین نقدینگی صرف خرید سهام «کچاد» شده است.

به این ترتیب، تا دوره ۹ ماهه، «وخارزم» رقم جالب توجه ۱۵ هزار و ۴۰۷ میلیارد ريال سود خالص بدست آورده که حدود ۷ برابر ۹ ماهه سال مالی قبل و ۳ برابر کل سود شناسایی شده سال مالی قبل است.

وخارزم

بنابراین، می‌توان چنین گفت که این شرکت در سالی که گذشت نهایت بهره خود از رشد قیمت‌ها را برد و با فروش سهام، سود گزافی را برای خود کنار گذاشت.

نگاهی به سبد سهام «وخارزم» نشان می‌دهد که توازن بین پرتفوی بورسی و غیربورسی برقرار است و در اغلب صنایع سرمایه گذاری کرده است.

سرمایه نگر