ثبت سود انباشته پس از 11 سال؛

سود «ذوب» دوبل شد

عملکرد «ذوب آهن» در سال 1399 منجر به پاک شدن زیان انباشته از صورت‌های مالی شد و سهامداران پس از 11 سال می‌توانند سود نقدی به جیب بزنند.

سود «ذوب» دوبل شد
گزارش خبر - سود ذوب آهن

به گزارش خبرنگاران بورس، بانک و بیمه گزارش خبر به نقل از سرمایه نگر، در سال ۱۳۹۹ شرکت «ذوب آهن اصفهان» برای هر سهم ۲۴۵ ريال سود شناسایی کرد که نسبت به عملکرد ۱۳۹۸ رشد دو برابری را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، درآمدهای عملیاتی با افزایش ۸۵ درصدی به مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ريال رسید. به سبب افزایش کمتر بهای تمام شده، حاشیه سود ناخالص ۴ درصد بهبود یافت و به ۱۸ درصد رسید.

در نتیجه محدودیت‌های کرونایی و به دنبال آن، بسته شدن مرزها، مقدار فروش محصولات اندکی افت نسبت به سال ۱۳۹۸ داشت و از نظر صادرات، نتوانست به میزان سال‌های قبل برسد. بنابراین، تورم و افزایش نرخ‌های فروش بود که به یاری «ذوب آهن» آمد تا بتواند بر مبلغ فروش خود بیافزاید. مهمترین محصول شرکت تیرآهن است که در سال ۱۳۹۸ به طور متوسط به نرخ ۴۲ میلیون ريال و در سال ۱۳۹۹ به نرخ ۸۵ میلیون ريال به فروش رسید.

سرمایه نگر

سرمایه نگر

با همه این اوصاف، این شرکت سهم ۴۵ درصدی از صادرات تیرآهن در کشور را دارد و ۱۴ درصد شمش فولادی صادر شده، از طریق «ذوب آهن اصفهان» بوده است.

سرمایه نگر

سرمایه نگر

سرمایه نگر

سرمایه نگر

«ذوب» پیش بینی کرده د سال ۱۴۰۰ با فروش مقداری در میزان کنونی و به لطف افزایش نرخ‌ها، بتواند ۸۳ هزار میلیارد ريال بر درآمدهای محقق شده سال ۱۳۹۹ بیافزاید.

با راه اندازي كوره بلند شماره يك، توليد چدن مذاب به میزان ۸۰۰ هزار تن در سال افزایش خواهد یافت و در کنار آن، فروش محصولات با ارزش افزوده بالاتر و بهبود بازارهای صادراتی، می‌تواند درآمدهای مطلوبی را به دنبال داشته باشد.

«ذوب آهن» در سال گذشته به دلیل ثبت زیان انباشته، در مجمع عمومی‌ عادی سالیانه هیچ گونه تقسیم سود نداشت اما؛ به سبب کسب ۱۵ هزار میلیارد ريال سود خالص در سال ۱۳۹۹، شاهد ثبت ۹ هزار میلیارد ريال سود انباشته هستیم. به این ترتیب، پس از ۱۱ سال توانست زیان انباشته را از صورت‌های مالی خود پاک کند و بنابراین، در مجمع سالیانه که در پیش است، تقسیم سود ۱۰ درصدی صورت خواهد گرفت.