بعد از اولین مناظره تلویزیونی؛

سهم کدام کاندیدا در خشم و عصبانیت کاربران توئیتر بیشتر شد

از نخستین ساعات اجرای مناظره و پخش مستقیم آن، کاربران به واکنش پیرامون سخنان هر یک از شخصیت‌ها پرداخته‌اند.

سهم کدام کاندیدا در خشم و عصبانیت کاربران توئیتر بیشتر شد
گزارش خبر- کاندیدهای ریاست جمهوری
به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر، از نخستین ساعات اجرای مناظره و پخش مستقیم آن، کاربران به واکنش پیرامون سخنان هر یک از شخصیت‌ها پرداخته‌اند.
۲۴ ساعت بعد از اولین مناظره انتخاباتی بحث و بررسی عملکرد کاندیداها در این مناظره مورد بحث و بررسی است. 

در همین راستا، مرکزپژوهشی بتا با داده کاوی بیش از ۱/۷میلیون توییت منتشر شده پیرامون انتخابات در ۲۴ساعت پس از مناظره اول انتخابات، به بررسی احساسات کاربران این بستر پیرامون هر نامزد پرداخته است.

از نخستین ساعات اجرای مناظره و پخش مستقیم آن، کاربران به واکنش پیرامون سخنان هر یک از شخصیت‌ها پرداخته‌اند. عبدالناصر همتی و ابراهیم رئیسی بیشترین محتوا منتشر شده در این بازه زمانی را به خود اختصاص داده‌اند. 

لازم به ذکر است ترتیب چینش نام نامزدها، بر اساس میزان توییت‌های منتشر شده حول هر شخصیت است.

پس از حجم توییت‌های منتشر شده، معیارهایی نظیر: شادی و غرور، تحسین و حمایت، ناراحتی و ناامیدی و در نهایت خشم و عصبانیت در توییت‌های منتشرشده پیرامون هر شخصیت محاسبه و بادیگر نامزدهها مقایسه شده است.

تحسین وحمایت از سخنان ابراهیم رئیسی و محسن رضایی توسط کاربران، قابل توجه است.در این بین میزان خشم و عصبانیت کاربران از مهرعلیزاده نیز بسیار قابل توجه بوده است. البته خشم و عصبانیت از رئیسی و همتی نیز کم قابل توجه بوده است.