تصویر سردار با مجری خانم شبکه خارجی در مسجد

سردار آزمون بازیکن فوتبال متولد دی ماه 1373 در گنبدکاووس از ترکمن های ایران و سنی مذهب می باشد.

تصویر سردار با مجری خانم شبکه خارجی در مسجد
گزارش خبر/عکس لورفته سردار

به گزارش خبرنگاران گروه ورزش گزارش خبر، سردار آزمون مهاجم تیم ملی ایران عکسی از خودشو مجری زن روسی در صفحه شخصی خود متتشر کرده هست که گویا در یک مسجد  متعلق به مسلمانان عکس گرفته و این زن مجری روسی برای احترام به باورها وهمینطور احترام به مکان مقدس و مسجد با پوشش وحجاب کامل در این مکان آماده شده و در کنار فوتبالیست ایرانی تصویر یادگاری گرفته هست. 

سردار آزمون