سریال "گاندو" بدون رتبه در بین مخاطبان

در حالی که تلویزیون ، نتایج نظرسنجی در باره سریالهای سال99 را منتشر کرده، سریال گاندو اصلا در بین پرمخاطبان قرار ندارد.

سریال "گاندو" بدون رتبه در بین مخاطبان
سریال گاندو گزارش خبر

به گزارش خبرنگاران فرهنگ، هنر و رسانه گزارش خبر در نظرسنجی به عمل آمده توسط صداوسیما، نون خ ۲، پایتخت ۶، خانه امن، بچه مهندس۳، زیر خاکی و از سرنوشت به ترتیب عنوان اول تا ششم سریال‌های برتر و محبوب مردم‌ را کسب کردند.

سریال گاندو 1 حتی درنظرسنجی که خودصداوسیما انجام داده جایگاهی در میان برترها ندارد.