مجله خبری اقتصادی- بورسی کارگزاری دلیران پارس

دومین مجله هفتگی اقتصادی -بورسی کارگزاری دلیران پارس در سال 1400 منتشر شد

مجله خبری هفتگی اقتصادی بورسی کارگزاری دلیران پارس در چهارمین هفته فروردین 1400 منتشر شد

به گزارش خبر روابط عمومی کارگزاری دلیران پارس مجله خبری-اقتصادی  کارگزاری دلیران پارس در هفته چهارم فروردین متتشر شد:

در این مجله می بینید:

1- مروری بر رویداد مهم هفته

2- تیک اقتصادی هفته

3- روند صنعت سیمان

4- پاسخ به پرسش سهامدار

5-  روند هفتگی شاخص کل ️

با کارگزاری دلیران پارس همراه ما باشید