دولت خاتمی با ریاست جمهوریم در راه است

داوطلب انتخابات ریاست جمهوری در توئیتی اعلام کرد که دولت او، شباهت زیادی به دولت اصلاحات خواهد داشت.

دولت خاتمی با ریاست جمهوریم در راه است
گزارش خبر - اسحاق جهانگیری

به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر، اسحاق جهانگیری داوطلب انتخابات ریاست جمهوری و وزیر صنایع و معادن در دولت اصلاحات در صفحه توئیتر خود نوشت: «در میان دولت‌های دهه‌های اخیر، دولت من به دولت‌ آقای خاتمی شباهت بیشتری خواهد داشت، اما با استفاده از تجربه‌های انباشته در ایران و جهان مرحلهٔ نوینی از اصلاحات راهگشا را آغاز خواهد کرد.»