داستان فروش فوق العاده ایران خودرو و متقاضیان شتابزده

جدیدترین دور فروش فوق العاده ایران خودرو با نکته جالبی همراه شد و آن تقاضای بیشت از 79 درصدی در این مرحله از فروش برای پژو پارس Tu5 بود.

داستان فروش فوق العاده ایران خودرو و متقاضیان شتابزده
گزارش خبر - فروش فوق العاده ایران خودرو

به گزارش خبرنگاران صنعت و تجارت گزارش خبر، روز چهارشنبه قرعه کشی فروش فوق العاده خود را برگزار کرد و همزمان با آن آمار شرکت کنندگان را نیز ارائه داد.

در این مرحله از فروش فوق العاده ایران خودرو، تعداد 3 میلیون و 457 هزار و 538 نفر برای 28 هزار دستگاه خودرو بخت خود را آزمودند. این آمار کلی اگر چه به خودی خود حاکی از افزایش دوباره تعداد متقاضیان  خودرو  در فروش فوق العاده است، اما زمانی که وارد جزئیات آمار می شویم موضوع جالب تر می شود.

 این یعنی از مجموع متقاضیان، مقدار 79.5 درصد آنها متقاضی پژو پارس Tu5 بودند. اما چرا این اختلاف معنی دار در میزان تقاضای  پژو  پارس Tu5 و سه خودرو دیگر وجود دارد؟