حمایت ویژه از انتشار کتاب در حوزه علوم شناختی

ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی در حوزه انتشار کتاب از محققان حمایت می‌کند.

حمایت ویژه از انتشار کتاب در حوزه علوم شناختی
گزارش خبر - کتب علوم شناختی

به گزارش خبرنگاران گروه علم و فناوری گزارش خبر،به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در ستاد آیین نامه‌ای تدوین شده است و در بحث نشر کتاب از محققان حمایت‌های اولیه و ثانویه می شود. حمایت‌هایی برای ترویج حوزه علوم شناختی در کشور.

در حمایت ثانویه کتاب مورد نظر قبلا چاپ شده و ستاد نقشی در آن نداشته است. با این حال اگر کتابی از سوی کانون مترجمان یا مولفان به ستاد معرفی شود، بررسی ها برای مرتبط بودن آن با حوزه علوم شناختی انجام می شود و در صورت تایید 50 تا 300 جلد از آن خریداری می شود. تعداد کتاب های خریداری شده نیز بستگی به محتوای کتاب و اینکه چه تعداد کتاب با موضوع مشترک در بازار موجود است، دارد.

در خصوص حمایت اولیه نیز از سایت های انگلیسی کتاب هایی که در دو سال اخیر منتشر شده است شناسایی می شود. کتاب‌هایی که به فناوری های روز حوزه علوم شناختی پرداخته اند. حال مترجمان برای چاپ این آثار حمایت می شوند.

به صورت کلی حدود 150 کتاب توسط ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری مورد حمایت قرار گرفته است که 40 مورد آن حملایت اولیه بوده است.

تمرکز اصلی ستاد در سال 1400 الکترونیکی کردن کتاب ها و تهیه خلاصه کتاب ها در قالب پادکست است. البته تهیه پادکست از سال گذشته آغاز شده است و سه کتاب نیز آماده ارائه است.