با حرف های رئیسی حال اصولگرایان از اصلاح طلبان خیلی بدتر شده!

با حرف های رئیسی حال اصولگرایان از اصلاح طلبان خیلی بدتر شده!
گزارش خبر- عباس عبدی

به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر، عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در توییتر نوشت: