جسدی دیگر در کیسه های پلاستیکی!

بقایای جسد یک مرد در کیسه های پلاستیکی کشف شد و بررسی های پلیسی نشان داد شباهت زیادی به سرنوشت بابک خرمدین در ایران دارد.

جسدی دیگر در کیسه های پلاستیکی!
گزارش خبر/جسد در کیسه پلاستیکی

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، قتل بابک خرمدین به دست پدرش یکی از جنایات تلخ ايران است و این درحالی است که در کشورهای جهان بارها و بارها شاهد وقوع چنین قتل هایی هستیم.بقایای جسد یک انسان در کیسه های پلاستیکی درون یک رودخانه کشف شد و پلیس امریکا فاش کرد قتل خانوادگی بوده و مقتول که نامش فاش نشده است توسط پدرش به قتل رسیده است.

در جریان کشف بقایای جسد انسانی مردی 26 ساله شناسايي و دستگير شد.