جایزه مقاله علمی سال۲۰۲۰ بابت کدام پژوهش به متخصص ایرانی طب سنتی اعطا شد؟

انجمن بین المللی تحقیقات طب سنتی، مکمل و تلفیقی، جایزه مقاله علمی سال۲۰۲۰ میلادی خود را به پزشک متخصص طب سنتی و پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز تقدیم کرده است.

جایزه مقاله علمی سال۲۰۲۰ بابت کدام پژوهش به متخصص ایرانی طب سنتی اعطا شد؟
گزارش خبر - متخصص طب سنتی

به گزارش خبرنگاران علم و فناوری گزارش خبر و به نقل از iscmr.org، انجمن بین المللی تحقیقات طب سنتی، مکمل و تلفیقی(ISCMR)، جایزه مقاله علمی سال۲۰۲۰ میلادی خود را به «مجتبی حیدری»، پزشک متخصص طب سنتی و پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز تقدیم کرد. 

حیدری و همکارانش اثرات مصرف مکمل دارچین در کنار داروی استاندارد دیابت را در ۱۳۸ بزرگسال مبتلا به دیابت نوع ۲ که در ایران زندگی می‌کنند ارزیابی کردند. آزمایش آنها نشان داد در مقایسه با دارونما، مکمل دارچین باعث بهبود کنترل قند خون و شاخص توده بدنی می‌شود.

این تیم همچنین شواهد جدیدی را ارائه داده است که نشان می‌دهد دارچین برای بیماران دیابتی دارای اضافه وزن یا چاقی نیز موثر است.