تولد ۵ قلوهای پسر در شیراز

اولین زایمان یک زن ۲۲ ساله شیرازی ۵ قلوهای پسر به همراه داشت.

تولد ۵ قلوهای پسر در شیراز
گزارش خبر- تولد چندقلوه ها

به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر، ظهر جمعه در بیمارستان حضرت زینب (س) شیراز یک زن ۲۲ ساله طی یک عمل سزارین ۵ قلوهای پسر به دنیا آورد.

این عمل در هفته بیست و نهم بارداری انجام شده و هرچند نوزادان دارای وزن کمی هستند اما در حال حاضر از لحاظ جسمی هم مادر و هم نوزادان سلامت و تحت مراقبت قرار دارند.