تفاوت عجیب دیدگاه یکی از نامزدهای انقلابی قبل و حین تبلیغات انتخاباتی

تفاوت عجیب دیدگاه یکی از نامزدهای انقلابی قبل و حین تبلیغات انتخاباتی
گزارش خبر- تبلیغات انتخابات

به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر، زاکانی قبل از تبلیغات انتخاباتی: برجام یک لاشه متعفن است!

زاکانی در مناظره ۲۲ خرداد ماه: دولت من به دنبال ادامه برجام خواهد بود!