صادقی تشریح کرد:

تفاوت افزایش مستمری فرودین و اردیبهشت چه زمانی پرداخت می‌شود؟ / صدور فیش جداگانه برای پرداخت تفاوت جامانده از مستمری

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به پرداخت نشدن تفاوت افزایش مستمری اردیبهشت با فروردین ماه 1400، در مستمری ماه جاری، از تصمیم سازمان تامین اجتماعی برای صدور فیش جداگانه برای این پرداختی خبر داد.

تفاوت افزایش مستمری فرودین و اردیبهشت چه زمانی پرداخت می‌شود؟ / صدور فیش جداگانه برای پرداخت تفاوت جامانده از مستمری
گزارش خبر - افزایش مستمری بگیران

به گزارش خبرنگاران اقتصاد گزارش خبر، حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با اعلام این خبر افزود: «بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در انتظار دریافت تفاوت افزایش مستمری اردیبهشت ماه با فروردین ماه، در مستمری ماه جاری بودند اما این تفاوت پرداخت نشده است.» 

وی افزود: «بنابر شنیده‌ها، تفاوت افزایش مستمری فروردین ماه با مستمری اردیبهشت ماه در یک فیش جداگانه لحاظ می‌شود. به نظر می‌رسد که تا اول خرداد ماه این فیش جدید صادر و پرداخت به صورت جداگانه و نه با مستمری خرداد ماه انجام شود.»  

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، افزود: «از خرداد ماه احکام با در نظر گرفتن تمام آیتم‌ها تجمیع می‌شوند و افزایش مستمری‌ها از ناحیه متناسب‌سازی و افزایش سالیانه به صورت کامل در فیش لحاظ و پرداخت می‌شوند و لذا از خرداد ماه همه روال عادی از سر گرفته می‌شود.»