تغییرات دامنه نوسان در بورس تهران و فرابورس ایران

نهاد ناظر در تعیین زیرساختارهای بازار بایستی توأمان به چندین پارامتر اساسی از جمله شفافیت، کشف قیمت منصفانه، توزیع عادلانه اطلاعات، تسهیل در نقدشوندگی، کاهش هیجانات و نوسانات قیمتی توجه نماید.

تغییرات دامنه نوسان در بورس تهران و فرابورس ایران
نوسان قیمت سهام

به گزارش خبرنگاران بورس، بانک و بیمه گزارش خبر، کشورهای مختلف متناسب با اقتصاد و رفتارهای مالی فعالان بازارهای خود ریزساختارهای مختلفی را به کار گرفته اند و در کل نمی توان دو کشور را یافت که دارای ریزساختارهای کاملا" مشابه باشند.

ریزساختارهای بازار به معنی چگونگی کارکرد بازار مالی است که بواسطه رشد روزافزون فناوری و نیازهای بازار به ابزارهای پیچیده، نیاز بورس های جهان به متناسب سازی آن با شرایط و توانمندسازی آن در مواجهه با تحولات بازارها بیشتر شده است.

نهاد ناظر در تعیین ریزساختارهای بازار بایستی توأمان به چندین پارامتر اساسی توجه نماید از جمله شفافیت، کشف قیمت منصفانه، توزیع عادلانه اطلاعات، تسهیل در نقدشوندگی، کاهش هیجانات و نوسانات قیمتی. در نتیجه لازم است معیارهای تعیین ریزساختار بازار مناسب، کافی و بهینه باشد و نمیتواند صرفاً برای دستیابی به یک هدف خاص سایر مولفه های کلیدی بازار را تضعیف نماید.

به طور کلی سازوکار کنترل قیمت را می توان به دو دسته احتیاطی و قطع کننده خودکار دسته بندی کرد که روش احتیاطی به بستن بازار در شرایط خاص اشاره دارد و قطع کننده های خودکار غالباً دارای الگوریتم های مشخص از پیش تعیین شده می باشند که محدوده قیمت ( دامنه نوسان ) یکی از آنهاست.

محدوده قیمت (دامنه نوسان) کران های قیمتی هستند که کف و سقف قیمت قرار می گیرند و اجازه معامله در خارج از این دو کران را به معامله گران نمیدهند. بسیاری از بازارهای نوظهور دارای مقررات محدوده قیمتی (دامنه نوسان) بخصوص در بازار سهام هستند.

در کشورهای مختلف محدوده قیمتی بین 7 % تا 50 % آخرین قیمت پایانی می باشد. برای مثال در تایوان 7 % ، در مالزی و تایلند 30 % ، در جمهوری چک 50 % ، در عمان 5.7 % ، در گروه بورس اروپایی 10 %، عربستان 10 % و دوبی امارات 10-15 %است.

در حال حاضر دامنه نوسان قیمت سهام عادی در بورس تهران و فرابورس ایران ( 6 +% و 2%-)، در بازارپایه زرد فرابورس (3+ % و 2%-) و در نارنجی و قرمز فرابورس ایران به ترتیب 2 % و 1 % است. به سفارشهایی که خارج از محدوده قیمتی فوق باشد اجازه معامله داده نخواهد شد و در صورتی که قیمت پایانی سهام به دامنه برسد معاملات همچنان در همان دامنه ادامه خواهد داشت.

از اسفندماه سال ۱۳۹۸ در میان سیاستگذاران و فعالان بازار سرمایه، بحث کاهش دامنه نوسان در بازار سرمایه یکی از مباحث داغ بوده است. این موضوع موافقان و مخالفانی داشته است.

موافقان بر این باورند که اگر دامنه نوسان کاهش یابد، رشد بازار تعدیل می شود و سقوط کمتری را نیز شاهد خواهیم بود. در نتیجه زیان کمتری به سرمایه گذاران تازه وارد می رسید. اما مخالفان بر این باورند که کاهش دامنه نوسان منجر به تعدیل رشد و کاهش سقوط ارزش بازار در این بازه نمی شود و معتقدند که افزایش دامنه نوسان باعث نرمال شدن سفارش ها می شود.

این گروه بر این باورند که کاهش دامنه نوسان تاثیری بر سرعت رشد بازار نمی گذارد و حتی با کاهش دامنه نوسان بازار شاهد همین نوسانات می باشیم. در گزارش های بعدی پایگاه خبری گزارش خبر به بررسی تأثیر کاهش دامنه نوسان بر نوسانات بازار سرمایه پرداخته خواهد شد.