تعطیلی باشگاه‌ها و مراکز ورزشی در مناطق قرمز

وضعیت موجود شیوع بیماری کرونا در شهرها و مناطق قرمز، باشگاه ها و مراکز ورزشی را به تعطیلی کشاند.

تعطیلی باشگاه‌ها و مراکز ورزشی در مناطق قرمز
تعطیلی مراکز ورزشی درتهران

به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر، معاون توسعه امور اداره کل ورزش و جوانان البرز گفت: تعطیلی باشگاه‌های ورزشی حداقل تا ۱۰ روز آینده و تا زمان کاهش شیب شیوع کرونا ادامه دارد.

کیهان گلستانی در گفت وگویی در پاسخ به اینکه درشرایط فعلی نحوه فعالیت باشگاه‌های ورزشی استان چگونه خواهد بود، اظهار کرد: طبق دستورالعمل ستاد کرونا و با هدف کاهش زمینه انتقال ویروس کرونا، فعالیت تمامی باشگاه‌ها و مراکز ورزشی شهرستان‌های قرمز استان از فردا متوقف می‌شود.

وی ادامه داد: ابلاغ تعطیلی باشگاه‌ها و مراکز ورزشی خصوصی و دولتی استان آماده و در حال ارسال است.

این مسئول گفت: تعطیلی باشگاه‌های ورزشی حداقل تا ۱۰ روز آینده و تا زمان کاهش شیب شیوع کرونا ادامه دارد.

گلستانی گفت: مردم در صورت مشاهده باز بودن باشگاه ورزشی در این ایام می‌توانند با شماره ۳۲۵۵۷۹۷۹ و یا ۳۲۵۵۰۶۰۶ تماس بگیرند تا در اسرع وقت به تخلف  واحد مذکور رسیدگی و برخورد قانونی لازم انجام بگیرد.